top of page

Smeden 
En del av Husqvarna FF

Smeden - en plats för alla

Historik

2017  förvärvade Husqvarna FF byggnaden Galleri smedbyn med tanken om att skapa ett aktivitetshus för alla.
 

Socialt arbete viktigt

Husqvarna FF har sedan många år tillbaka bedrivit en bred verksamhet och där andra sociala aktiviteter utöver fotbollen varit viktiga. HFF har idag en stor förening med många aktiva ungdomar, men aktivitetshuset kan bidra till att ännu fler blir aktiva och även inom andra eller fler intresseområden.

 

Smeden som mötesplats

Smeden ska vara en mötesplats, som fortlever under lång tid där människor får möjligheten att utöva intressen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Huset bygger på inkludering och skapar meningsfull fritid och sysselsättning för boende i Huskvarna med omnejd. Huset vilar på 4 hörnstenar; kultur/fritid, utbildning, hälsa/miljö och föreningsutveckling/demokrati. Utifrån dessa hörnstenar arbetar våra olika verksamheter i huset.

Smeden ska vara extra tilltalande för barn och ungdomar, vuxna, och personer med funktionsnedsättningar. Här kan de skapa och utöva olika kultur- och idrottsaktiviteter tillsammans och med stöd av flerkulturella ledare och förebilder få erfarenheter av att interagera och komma nära varandra.
 

Smeden innehåller flera olika verksamheter och är under konstant utveckling. I huset finns ABF, Bitemind, Druidz, Ung fritid, Sportfiskarna, Kulturskolan och restaurang Shampalace.  Dessutom hyr flera olika föreningar och studieförbund in sig i lokalerna för att bedriva verksamhet utifrån Smedens mål

Syftet med huset är att erbjuda medborgarna en mångfald av aktiviteter och att stärka engagemanget. Dessutom ska integrationen mellan medborgare med olika etnisk bakgrund, mellan medborgare med olika intressen som idrott, konst, e-sport och film samt mellan medborgare med och utan funktionsnedsättning öka.

–Ambitionen är att medborgarna ska få stöd med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål.

bottom of page