top of page

Sportfiskarna

Vi bedriver en verksamhet som fokuserar på att adressera och bekämpa samhällsproblem såsom våld, sexism och rasism. Vår metodik bygger på att använda datorspel och brädspel som pedagogiska verktyg för att engagera och informera både ungdomar och vuxna.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page